Lediga jobb som Trafikplanerare, offentlig förvaltning i Tyresö

Se lediga jobb som Trafikplanerare, offentlig förvaltning i Tyresö. Genom att välja en specifik arbetsgivare kan du även välja att se alla jobb i Tyresö som finns hos arbetsgivaren.

Trafikplanerare med fokus på genomförandeskedet

Vad vi gör och vill Tyresö styr mot hållbara transporter! Vi har som mål att minska miljö- och klimatpåverkan samt stärka folkhälsan för att uppnå hållbara trafikmönster till 2035. Tyresö är en växande kommun med visioner om att dagens 48 000 invånare ska bli 60 000 invånare år 2035. Bostäder med hög kvalitet och en fungerande infrastruktur är grunden för jobb, liv och umgänge. För att detta ska bli verklighet krävs att bostadsbyggande går hand i hand m... Visa mer
Vad vi gör och vill
Tyresö styr mot hållbara transporter! Vi har som mål att minska miljö- och klimatpåverkan samt stärka folkhälsan för att uppnå hållbara trafikmönster till 2035.

Tyresö är en växande kommun med visioner om att dagens 48 000 invånare ska bli 60 000 invånare år 2035. Bostäder med hög kvalitet och en fungerande infrastruktur är grunden för jobb, liv och umgänge. För att detta ska bli verklighet krävs att bostadsbyggande går hand i hand med en utbyggd transportinfrastruktur som vägar, cykelbanor och kollektivtrafik. Vi vill göra skillnad och ligga steget före, fortsätta att utvecklas och vara i framkant för ett hållbart samhälle, i Tyresö trivs nya tankar!

Om tjänsten
Som trafikplanerare hos oss får du arbeta i ett brett spektra! Rollen innebär att vara sakkunnig och projektdeltagare i både detaljplanearbete och genomförandeskede där du driver och bevakar trafik- och infrastrukturfrågor för alla trafikslag. Du stödjer i stadsutvecklingsfrågor såväl som i detaljutformning och bedriver en aktiv omvärldsbevakning inom trafikområdet. För denna tjänst ligger även en särskild inriktning mot trafiksäkerhet- samt cykelfrågor.

Du kommer ha en viktig roll i att vara med och utveckla kommunens interna arbete och kommer ha stora möjligheter att påverka hur arbetet ska läggas upp. Arbetet innebär framtagande av åtgärdsförslag för ökad trafiksäkerhet utifrån kommunens strategidokument, inkomna medborgarsynpunkter samt löpande statistik från t.ex. kommunens trafikmätningar och STRADA. Här ingår också arbete med säkra skolvägar. Hand i hand går också arbetet med genomförande av kommunens cykelplan där också utpekande av åtgärdsförslag samt löpande översikt av behov ingår.

Rollen omfattar även kontakt med Trafikförvaltningen samt dialog med trafikoperatör för löpande planeringsmöten, samt insamling av medborgarsynpunkter inför den årliga trafikförändringsremissen.

Du handlägger även medborgarfrågor, besvarar synpunkter och remisser kopplat till trafik. Detta sker både via telefon, e-post samt genom vårt ärendehanteringssystem Artvise. I din roll innebär även att stötta vår gatudriftenhet med din sakkunskap.

Tjänsten är placerad på vatten, miljö och trafikenheten på strategi- och projektavdelningen på samhällsbyggnadskontoret. Avdelningen har en uppdelning där vissa enheter arbetar i det tidiga strategiska skedet och andra i genomförandeskedet. Denna tjänst innebär fokus på genomförandeskedet och att ta våra underlag såsom strategidokument, förstudier, åtgärdsvalsstudier till handling och fysiska resultat. 

Tyresö kommun erbjuder en arbetsmiljö där du har möjlighet att påverka både dagens och morgondagens samhälle. Du får ett betydande ansvar och frihet att lösa arbetsuppgifterna i nära samband med andra enheter, avdelningar och förvaltningar.

Vem är du?
Vi söker dig som har en högskole-/universitetsutbildning med fokus på trafik, infrastruktur, samhällsbyggnad eller motsvarande. Du har 5 års dokumenterad arbetslivserfarenhet inom trafikplaneringsområdet. Du hanterar svenska väl i tal och skrift då arbetet innebär kommunikation med både tjänstepersoner, medborgare och politiker samt att författa beslutsunderlag. Då arbetet innebär platsbesök runt om i kommunen behöver du har B-körkort. 

Som person är du självgående, initiativtagande och har en vilja att söka lösningar och bidra till framdrift. Du trivs i mötet med andra människor, kommunicerar öppet och tydligt och kan se saker ur olika perspektiv såväl som ur en helhet. Du är intresserad av att omvärldsbevaka och följa utvecklingen inom ditt område. Du uppskattar att dela med dig av din kompetens till dina kollegor och uppmuntrar till nya tankar och idéer. Du är ansvarstagande och kan väl planera och prioritera ditt arbete.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.  

Välkommen med din ansökan
Varmt välkommen med din ansökan senast 29 oktober.  Har du några frågor? Kontakta oss via mejl.

Enhetschef Maria Björnsdotter, 08-578 298 05, [email protected]

Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationer finner du här https://www.tyreso.se/arbetstagarorganisationer

Tyresö är nära. Nära storstad, skog och skärgård, 20 minuter från Stockholm city. Tyresö kommun som arbetsplats kännetecknas av fokus på resultat, engagemang och nära ledarskap. Vi gör skillnad i Tyresöbornas vardag. Bli en av oss, här trivs nya tankar.Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer. Visa mindre

Trafikhandläggare till samhällsbyggnadskontoret

Vad vi gör och vad vi vill Tyresö är en expansiv kommun med visioner om att dagens 48 000 invånare ska bli 60 000 invånare år 2035. Bostäder med hög kvalitet och en fungerande infrastruktur är grunden för jobb, liv och umgänge. För att detta ska bli verklighet krävs att bostadsbyggandet går hand i hand med en utbyggd transportinfrastruktur som vägar, cykelbanor och kollektivtrafik. Vi vill göra skillnad och ligga steget före, fortsätta att utvecklas och... Visa mer
Vad vi gör och vad vi vill
Tyresö är en expansiv kommun med visioner om att dagens 48 000 invånare ska bli 60 000 invånare år 2035.

Bostäder med hög kvalitet och en fungerande infrastruktur är grunden för jobb, liv och umgänge. För att detta ska bli verklighet krävs att bostadsbyggandet går hand i hand med en utbyggd transportinfrastruktur som vägar, cykelbanor och kollektivtrafik. Vi vill göra skillnad och ligga steget före, fortsätta att utvecklas och vara i framkant för ett hållbart samhälle.

Som medarbetare på samhällsbyggnadskontoret får du en stimulerande arbetsplats där vi alla strävar framåt med våra Tyresöbor i fokus - kom och forma framtidens Tyresö tillsammans med oss!

Om tjänsten
Som trafikhandläggare arbetar du brett inom trafikområdet och i tätt samarbete med trafikingenjörskollegor på samma enhet. I dina arbetsuppgifter ingår handläggning och utredning av trafikjuridiska frågor enligt trafikförordningen, liksom att fatta och verkställa beslut kopplade till dessa. 

I rollen ingår att ha många kontakter med medborgare såväl som med externa aktörer. Du handlägger medborgarfrågor, besvarar synpunkter och remisser. Detta sker både via telefon, e-post samt genom vårt ärendehanteringssystem Artvise.

I din tjänst hanterar du olika dispenser från gällande trafikföreskrifter samt beslutar även om permanenta och tillfälliga lokala trafikföreskrifter. Du har även hand om kommunens markupplåtelser. I rollen ingår också att ansvara för kommunens parkerings- och parkeringsövervakningsfrågor på allmän platsmark och handlägga ärenden vid flytt av fordon. Du ansvara också för fakturering kopplat till fordonsflytt, markupplåtelser, schakttillstånd och trafikanordningsplaner. Systemet ISY Case är ett primärt verktyg i din roll.

Tjänsten är placerad på vatten, miljö och trafikenheten på projektavdelningen. Du har i din roll ett nära samarbete med engagerade på de andra avdelningarna och du deltar även i så kallade ämnesgrupper för samverkan och förankring över avdelningarnas gränser.

Hos oss arbetar du självklart med frihet under ansvar där du som medarbetare kan planera och påverka för att få en god balans i din vardag.

Vem är du?
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av arbete med trafikrelaterade frågor såsom exempelvis dispenser och trafikföreskrifter. Vi ser gärna att du har utbildning inom samhällsplaneringsområdet eller motsvarande arbetslivserfarenhet. Du hanterar svenska obehindrat i tal och skrift. Då arbetet innebär platsbesök runt om i kommunen behöver du ha B-körkort. 

Erfarenhet av att arbeta med handläggning av markupplåtelser eller kommunal parkeringsövervakning är meriterande. Likaså kunskap kring trafiksäkerhetsarbete och trafiklagstiftning.  Det är även meriterande om du har arbetat med medborgarärenden och/eller i en kundtjänst där du har haft en utredande tjänst.

För att lyckas i rollen har du ett strukturerat arbetssätt, är självständig, ansvarstagande och kan väl planera och prioritera ditt arbete. Du är van att hantera fler frågor/ärenden samtidigt och är en god kommunikatör. Du har ett gott omdöme och kan se olika perspektiv, göra avvägningar och se den bästa helhetslösningen. Du har god förmåga att fatta och kommunicera beslut. Du arbetar väl med andra människor och relaterar till dem på ett tydligt och lyhört sätt där du anpassar din kommunikation utefter mottagaren.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper. 

Välkommen med din ansökan
Varmt välkommen med din ansökan senast 23 april 2023. Urval och intervjuer kommer att ske löpande. 

Har du några frågor? Kontakta oss via mejl:

Enhetschef Vatten, miljö och trafik, Maria Björnsdotter, mejl: [email protected]

Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna finner du här: https://www.tyreso.se/arbetstagarorganisationer

Tyresö är nära. Nära storstad, skog och skärgård, 20 minuter från Stockholm city. Tyresö kommun som arbetsplats kännetecknas av fokus på resultat, engagemang och nära ledarskap. Vi gör skillnad i Tyresöbornas vardag. Bli en av oss, här trivs nya tankar.Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer. Visa mindre